WELCOME TO OUR 2nd PAGE.This page was created, to show our report regarding our project based learning (PjBL) for KPD 3016.

external image pic_balance.png

Minggu Kedua
Tugasan oleh pensyarah:
• Create online survey , interview people & experts (if possible)
• Analyse data

19/9/11
1. Mengadakan perjumpaan kedua untuk pembahagian tugas minggu kedua.
2. Membuat pemilihan iaitu untuk mengkaji projek dari perspektif:
• Kerajaan (government)
• Komuniti awam (public)
• Usahawan (business community)
3. Semua ahli bersetuju untuk mengkaji projek dari perspektif komuniti awam (public)
Tugas :
1. Membuat laporan gerak kerja projek based learning
2. Menghantar e-mel kepada pakar berkaitan tenaga
3. Mengadakan temujanji untuk temubual bersama beberapa orang pensyarah.
4. Membuat online survey untuk dipaparkan di wikispaces.

20/9/11
1. Semua ahli bekerjasama menjalankan tugasan yang dibahagikan
2. Online survey dipaparkan di wikispaces dan mendapat respon dari ahli kumpulan lain.

21/9/11
1. Tarikh temubual bersamabeberapa pensyarah ditetapkan dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak iaitu pada 26/9/11 dan 27/9/11.
2. E-mel dihantar kepada pakar-pakar yang berkaitan nuclear dan masih menanti respond dari mereka.

24/9/11
1. Semua ahli meneruskan pencarian maklumat yang lebih mendalam berkenaan tenaga nuclear dan tenaga alternative yang lain untuk disiarkan di blog dan wikispaces.


Minggu Pertama
Tugasan oleh pensyarah:
• Form groups of 8 students
• Do background reading on radioactive substances and nuclear energy
• Create wikispaces and blogs
• Write up a paper work for funding and permission to organise a half-day seminar on nuclear energy

Tarikh
12/9/11
1. Pembentukan beberapa buah kumpulan yang terdiri daripada 8 orang ahli.
2. Pemilihan jawatankuasa dalam kumpulan diadakan.
3. Setiap ahli kumpulan membuka laman web blog masing-masing sebagai perkongsian idea. Jawatankuasa dalam kumpulan:
Ketua : Siti Aishah Ariffin
Pencatat : Nurul Afiqah Othman
Ahli :
1. Arma Mohd Yusof
2. Nur Fayyadhah Mohamad Nasir
3. Nik Raihanah Tuan Abdullah Zawawi
4. Nur Shahida Che Haris
5. Nurul `Ain Jamil
6. Nor Halawati Zulkifli
(KLIK UNTUK KE LAWAN BLOG KAMI :)) )

13/9/11
1. Setiap ahli mencari maklumat dan membaca sedikit pengetahuan asas berkenaan tenaga nuklear.
2. Membuka laman web wikispaces untuk perkongsian maklumat dengan ahli kumpulan kami dan juga kumpulan lain serta pensyarah.

14/9/11
1. Mengadakan perjumpaan pertama untuk pembahagian tugas minggu pertama. Tugas :
Pencarian maklumat tentang :
1. Tenaga nuclear
2. Bahan radioaktif
3. Penghasilan tenaga daripada nuclear
4. Pengurusan sisa radioaktif
5. Kebaikan dan keburukan nuclear
6. Tenaga alternative lain iaitu solar, angin, hidro dan biomas.

17/9/11
1. Semua ahli menghantar hasil pencarian maklumat kepada pencatat untu dikumpulkan.
2. Semua ahli menerangkan hasil pencarian maklumat kepada ahli yang lain.